Warunki korzystania

Witamy na stronie «www.nikon-lenswear.eu». Decydując się na dostęp do strony internetowej «www.nikon-lenswear.eu», akceptujesz warunki niniejszej informacji prawnej regulującej korzystanie ze strony.
Celem tej witryny jest dostarczenie informacji na temat soczewek okularowych marki Nikon.

Strona ta jest własnością:
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE)
A French Société Anonyme z kapitałem zakładowym: 39 442 579,02 euros (na dzień 31 grudnia 2017 r)
Zarejestrowane biuro : 147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, FRANCE
RCS Créteil B 712 049 618 (« ESSILOR »)
E-mail : info@essilor.com
Tél : + 33 (0)1 49 77 42 24
Wydawca: Hubert Sagnières, w charakterze prezesa i dyrektora generalnego.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA
Wejście w życie – Warunki
Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej i mają zastosowanie do użytkowników strony internetowej przez cały czas korzystania ze strony internetowej, dopóki nie zostanie ona zastąpiona przez nową wersję Ogólnych Warunków Użytkowania.
ESSILOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania, od czasu do czasu i bez uprzedniego powiadomienia, niniejszych informacji prawnych i ogólnych warunków użytkowania. Z tego powodu zachęcamy do regularnego przeglądania jego zawartości.

Ogólne ostrzeżenie
ESSILOR, właściciel tej strony, dąży do zapewnienia, iż informacje udostępniane w niniejszym dokumencie są dokładne i aktualne w momencie umieszczenia w internecie.

Dodatkowo ESSILOR

 • nie zapewnia gwarancji co do dokładnego i wyczerpującego charakteru tych informacji
 • zastrzega sobie prawo do modyfikowania i poprawiania w dowolnym czasie i bez powiadomienia, treści dokumentów publikowanych na stronie internetowej
  W związku z tym ESSILOR nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wszelkie nieprecyzyjne infoormacje, niedokładności lub pominięcia mające wpływ na informacje udostępnione na tej stronie
 • jakąkolwiek szkodę spowodowaną nielegalną ingerencją osób trzecich, która może doprowadzić do zmiany tych informacji

 • lub, bardziej ogólnie, za wszelkie szkody, bezpośrednie lub wynikowe, niezależnie od przyczyny, źródła, charakteru i konsekwencji tego, spowodowane przez dostęp lub niemożność uzyskania dostępu do tej strony internetowej przez jakąkolwiek osobę, poprzez użycie strony internetowej i / lub jakiekolwiek przekonanie o prawdziwości informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio ze strony internetowej.

  Ochrona praw własności intelektualnej

  Ta strona internetowa jest dziełem intelektualnym chronionym prawem własności intelektualnej. O ile nie wskazano inaczej, prawa własności intelektualnej związane z dokumentami zawartymi na stronie internetowej i każdym z utworzonych dla niej elementów są wyłączną własnością ESSILOR / NIKON, która nie przyznaje żadnej licencji ani prawa innego niż umożliwiające dostęp do strony.
  Ta strona internetowa respektuje prawa autorów. Wszelkie prawa autorów chronionych dzieł reprodukowane i przekazywane na tej stronie są zastrzeżone. Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z ninejszych materiałów innych niż indywidualne i prywatne konsultacje oraz powielanie jest zabronione.

  Powielanie wszelkich dokumentów opublikowanych na tej stronie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych w kontekście osobistego i prywatnego użytku; jakiekolwiek powielanie i wykorzystywanie kopii wykonanych w jakimkolwiek innym celu jest wyraźnie zabronione.

  Marki, patenty, logo, modele, zdjęcia, filmy, projekty graficzne i inne aktywa objęte prawami własności intelektualnej i wymienione na niniejszej stronie internetowej są własnością ESSILOR / NIKON lub zostały wydane pozwolenia na ich wykorzystanie. Nie można udzielać żadnych praw ani licencji dla żadnego z wyżej wymienionych elementów bez pisemnej zgody ESSILOR lub stron trzecich posiadających odpowiednie prawa.

  Linki do innych witryn

  Linki do innych stron internetowych, które mogą być zawarte w niniejszej witrynie, są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.
  ESSILOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek linki do takich stron internetowych: nie ponosi odpowiedzialności za produkty, reklamy lub jakiekolwiek artykuły lub usługi lub ogólnie za treści zawarte na tych stronach internetowych , do których odnoszą się wspomniane linki.
  Nie zapewnia się gwarancji bezpieczeństwa danych na stronach internetowych, na które mogą wskazywać niektóre z podanych tutaj łączy. Ważnym jest, aby w tym kontekście podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, a firma ESSILOR nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione w wyniku dostępu do innych stron internetowych, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i konsekwencji. Należy pamiętać, że witryny internetowe podlegają osobnym warunkom użytkowania.

  Zgodność z przepisami

  Ta strona internetowa została stworzona przez ESSILOR, którego siedziba znajduje się we Francji. Internauci uzyskujący dostęp do witryny z lokalizacji innych niż we Francji muszą upewnić się, że przestrzegają lokalnych przepisów.