Zarejestruj bezwarunkową gwarancję

Dziękujemy za zakup progresywnych soczewek okularowych Nikon.

Jako pionier technologii optycznej, Nikon dąży do zaprojektowania takich soczewek, które zagwarantują najlepszą jakość widzenia każdemu użytkownikowi okularów. Szkła okularowe Nikon są synonimem najwyższej jakości.

Teraz możesz cieszyć się pełnym bezpieczeństwem użytkowania, rejestrując bezwarunkową gwarancję dla Twoich okularowych szkieł progresywnych Nikon. Bezwarunkowa gwarancja obejmuje wszystkie rodzaje uszkodzeń.

Wypełnij formularz rejestracji gwarancji i ciesz się pełnym bezpieczeństwem użytkowania.

pola obowiązkowe
Numer certyfikatu soczewek odnaleźć można na kopercie, w którą pakowane są soczewki (numer oznaczony jako "Ref:..."),
bądź na cerytfikacie soczewek w górnym lewym rogu (pierwszy numer znajdujący się na certyfikacie).
  1. Administratorem danych osobowych jest JZO S. A. ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644768; NIP: 611-10-15-261.

  2. Inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Chylińska, e-mail: iod@jzo.com.pl.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bezwarunkowej gwarancji.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez JZO S.A. przez okres 24 miesięcy liczony od 31.12.2020 r. lub do czasu odwołania zgody.

  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Rejestrując bezwarunkową gwarancję wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera od JZO S.A. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych jest JZO S. A. ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644768; NIP: 611-10-15-261. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.